Giải pháp phục hồi du lịch Nha Trang giữa tâm bão Covid-19

Giải pháp phục hồi du lịch Nha Trang giữa tâm bão Covid-19

Nghiên cứu 19/07/2021, 14:21

Trước tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giải pháp trọng tâm của du lịch Nha Trang vẫn là thu hút khách du lịch nội địa gắn với hoạt động phòng, chống dịch bệnh.