Hạ Long vắng khách dù mở cửa du lịch nội tỉnh

Hạ Long vắng khách dù mở cửa du lịch nội tỉnh

Du lịch trong nước 08/03/2021, 10:20

Mặc dù tỉnh Quảng Ninh đã có chính sách mở cửa du lịch nội tỉnh nhưng TP. Hạ Long vẫn vắng lặng, hàng quán đìu hiu, vắng bóng người qua lại.