Cần Thơ đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp

Cần Thơ đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp

Tin tức 16/04/2021, 07:15

Để kích cầu du lịch, Cần Thơ đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách.