Xây dựng mô hình du lịch sinh thái mẫu tại Lào Cai

Xây dựng mô hình du lịch sinh thái mẫu tại Lào Cai

Kinh doanh 16/09/2021, 16:03

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa phối hợp với Câu lạc bộ Khởi nghiệp Lào Cai, đã tổ chức chuyến khảo sát địa điểm để xây dựng mô hình du lịch sinh thái mẫu tại thôn Phìn Hồ Thầu, xã Tả Phời, TP. Lào Cai.