Quảng Ninh đảm bảo an toàn du lịch tuyến đảo

Quảng Ninh đảm bảo an toàn du lịch tuyến đảo

Dịch vụ du lịch 13/10/2021, 12:30

Quảng Ninh đã mở cửa một số hoạt động. Du lịch tuyến đảo cũng đang được triển khai giải pháp đón khách, trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.