Các tour 'du lịch vaccine' đến Mỹ buộc tạm dừng đến hết năm

Các tour 'du lịch vaccine' đến Mỹ buộc tạm dừng đến hết năm

Tin tức 26/05/2021, 07:46

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp lữ hành đồng thuận tạm dừng các tour "du lịch vaccine" sang Mỹ đến hết năm 2021.