Thông điệp ngày Du lịch thế giới năm 2021: 'Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm'

Thông điệp ngày Du lịch thế giới năm 2021: 'Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm'

Du lịch Quốc tế 22/09/2021, 07:58

Ngày du lịch thế giới 27/9/2021 mang chủ đề "Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm". Khi du lịch phát triển, lợi ích mang lại sẽ được lan tỏa một cách công bằng và rộng rãi tới từng ngành, từng cấp dù đây là lĩnh vực rộng lớn và đa dạng.