Lo ngại dịch bệnh, nhiều tỉnh thành dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Lo ngại dịch bệnh, nhiều tỉnh thành dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Tin tức 27/04/2021, 19:30

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tại tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều tỉnh, thành đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4 - 1/5.