Thứ tư, 07/04/2021, 16:07 PM
  • Click để copy

Dùng 'đòn bẩy' thể chế để phát triển du lịch

“Trước vận mệnh đất nước, trước yêu cầu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần làm hết sức để tạo động lực cho Du lịch Việt Nam, trong đó tập trung vào việc dùng thể chế để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Chương trình hành động phải chỉ ra những điểm mới, đột phá, phù hợp với tình hình mới để phát triển du lịch. (Ảnh: Trần Huấn).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Chương trình hành động phải chỉ ra những điểm mới, đột phá, phù hợp với tình hình mới để phát triển du lịch. (Ảnh: Trần Huấn).

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo như vậy tại cuộc làm việc với Tổng cục Du lịch ngày 6.4, về việc xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Đại hội XIII), Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 trong lĩnh vực Du lịch.

Phục hồi và phát triển du lịch phù hợp với tình hình mới

Trước đó, khi dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Tổng cục Du lịch, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã yêu cầu Tổng cục Du lịch sớm hoàn thiện Chương trình hành động này, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển du lịch thời gian tới phù hợp với tình hình mới, xứng với tiềm năng vốn có và kỳ vọng của xã hội.

Dự thảo lần 1 này đề ra mục tiêu quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021- 2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025 trong lĩnh vực Du lịch. Cụ thể hoá các mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển du lịch đã được đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021- 2030) và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên phát triển Du lịch Việt Nam trong 5 năm 2021- 2025 để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2025.

Chương trình hành động cũng đề ra yêu cầu triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương, chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình này.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện, đề xuất phương án bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết triển khai các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, có kiểm soát, đánh giá định kỳ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) cho biết: “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII được xây dựng có 8 nhóm nhiệm vụ: Khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý du lịch và triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển du lịch; xây dựng và quản lý việc thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành Du lịch…”

Với những nhiệm vụ cụ thể, dự thảo đề cập việc rà soát các quy định pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng, người dân tham gia kinh doanh du lịch, vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng và người dân tham gia kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động, xúc tiến quảng bá, phục hồi và phát triển thị trường du lịch. Tổ chức truyền thông, quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn ở trong và ngoài nước. Hướng dẫn, tuyên truyền các quy định, biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong hoạt động du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người lao động trong ngành Du lịch.

Ngành Du lịch cũng đề xuất điều chỉnh mục tiêu Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 cho phù hợp với tình hình mới; tổ chức khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược vào năm 2025. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 36 của BCH TW khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý và phát triển du lịch. Xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực du lịch; hoàn thành Nghị định về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia trình Chính phủ phê duyệt năm 2021 và triển khai ngay sau khi được phê duyệt. Xây dựng tiêu chuẩn, quy định quản lý, kinh doanh đối với các loại hình chăm sóc sức khoẻ, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái…

Bộ VHTTDL đang hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong lĩnh vực Du lịch. (Ảnh: Trần Huấn).

Bộ VHTTDL đang hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong lĩnh vực Du lịch. (Ảnh: Trần Huấn).

Liên quan đến quy hoạch phát triển du lịch, cần hoàn thành lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, giám sát việc triển khai, thực hiện các quy hoạch liên quan đến phát triển du lịch tại địa phương; thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch Việt Nam….

Những nhiệm vụ về phát triển sản phẩm du lịch mới, chủ đạo, đặc trưng, theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, có sức cạnh tranh cao, có thương hiệu; tăng trưởng xanh; phát cơ cấu lại thị trường du lịch, tập trung vào các thị trường quốc tế có khả năng chi chả cao; quan tâm nhiều hơn đến thị trường nội địa; tăng cường chuyển đổi số trong phát triển du lịch… cũng được dự thảo trong Chương trình hành động.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu: “Trước vận mệnh đất nước, trước yêu cầu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành Du lịch cần phải có một chương trình hành động cụ thể, thiết thực, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII và thực tiễn cuộc sống. Trong đó, phải tìm ra những điểm mới, điểm đột phá để hành động, tập trung vào thể chế để tháo gỡ điểm nghẽn, dùng “đòn bẩy” thể chế để phát triển du lịch”

Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế, cần định lượng rõ lượng khách, doanh thu của ngành Du lịch trong giai đoạn tới khi thực hiện Chương trình hành động này.

Thứ trưởng cũng lưu ý, chuyển đổi số là xu thế tất yếu để đưa du lịch phát triển, trở thành ngành kinh tế số. Vì thế, ngành Du lịch cần đẩy mạnh nhiệm vụ này, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, có khả năng kết nối toàn ngành. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ cũng cần phải phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. Chú ý việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý, quản trị, kỹ trị. Xây dựng các doanh nghiệp tư nhân thành các tập đoàn kinh tế lớn có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Quan tâm việc phát triển hạ tầng du lịch, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ các địa phương xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; lựa chọn những dự án du lịch trọng điểm; đẩy mạnh mô hình kinh tế ban đêm; phát triển du lịch biển đảo, nhất là hệ thống biển đảo trung bờ, xa bờ…

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và mang nội hàm văn hoá sâu sắc, vì thế, những nhóm nhiệm vụ trên cần được phối hợp thực hiện một cách đồng bộ, nhất quán với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Dự thảo Chương trình hành động có chỉ ra 18 bộ, ngành, cơ quan trung ương; các địa phương, tổ chức mà Bộ VHTTDL cần phối hợp tổ chức thực hiện, triển khai nhiệm vụ”.

Để có chiến lược dài hơi để phát triển du lịch thời gian tới, huy động được nguồn lực trí tuệ, chất xám của các thành phần trong xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng cần thiết phải tổ chức một Hội nghị bàn về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong lĩnh vực Du lịch và giao Tổng cục Du lịch chuẩn bị để tổ chức trong tháng 5.2021.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Tổng cục Du lịch tiếp thu ý kiến tại buổi làm việc, triển khai tiếp việc xin ý kiến các bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp du lịch lớn, các chuyên gia du lịch… để hoàn thiện dự thảo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Bài liên quan
Doanh nghiệp du lịch đau đầu với bài toán nhân lực và tài chính mùa dịch
Doanh nghiệp du lịch đau đầu với bài toán nhân lực và tài chính mùa dịch
22/09/2021 Phân tích

Doanh nghiệp du lịch không có hoạt động, không doanh thu vì dịch bệnh Covid -19, nhưng vẫn phải lo chi phí để duy trì hoạt động, giữ chân nhân lực.

Tiềm năng du lịch từ các hồ, áng trên Vịnh Hạ Long
Tiềm năng du lịch từ các hồ, áng trên Vịnh Hạ Long
21/09/2021 Phân tích

Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là nơi có nhiều hang ngầm, tùng áng tuyệt đẹp như "một thế giới riêng" với giá trị đa dạng sinh học lớn.

Dự thảo chương trình khôi phục và phát triển du lịch nội địa sau Covid-19
Dự thảo chương trình khôi phục và phát triển du lịch nội địa sau Covid-19
17/09/2021 Nghiên cứu

Theo dự thảo của Hiệp hội du lịch Việt Nam, chương trình Khôi phục du lịch nội địa sau Covid-19 đợt 4 gồm 2 giai đoạn gồm: khôi phục các hoạt động du lịch địa phương để đẩy mạnh du lịch nội địa, từng bước mở cửa du lịch quốc tế và đưa Du lịch Việt Nam trở lại trạng thái ổn định.

'Ranh giới' - phóng sự đặc biệt của VTV chiếm trend từ tối 8/9
'Ranh giới' - phóng sự đặc biệt của VTV chiếm trend từ tối 8/9
09/09/2021 Thống kê

'Ranh giới' - phóng sự đặc biệt của VTV chiếm trend: Từ tối 8/9 nhiều người xem VTV và Youtube đã bày tỏ nỗi xúc động sâu sắc về phóng sự này.

Những được - mất của Thái Lan khi thí điểm 'Hộp cát Phuket'
Những được - mất của Thái Lan khi thí điểm 'Hộp cát Phuket'
28/08/2021 Phân tích

'Hộp cát Phuket' được cho là bước đệm quan trọng để tái thiết du lịch Thái Lan giữa khủng hoảng đại dịch, vậy xứ chùa Vàng đã được - mất gì trong dự án này?

Xu hướng du lịch 2021: Gọi tên những loại hình du lịch nào?
Xu hướng du lịch 2021: Gọi tên những loại hình du lịch nào?
27/08/2021 Thống kê

Xu hướng du lịch 2021 (travel trends for 2021) được các bên nghiên cứu đưa ra với kỳ vọng sẽ góp phần vào sự hồi phục hoạt động du lịch.

Lý do khiến nhiều du khách Việt bị kỳ thị khi đi tour
Lý do khiến nhiều du khách Việt bị kỳ thị khi đi tour
25/08/2021 Nghiên cứu

Theo thống kê, số lượng khách du lịch Việt Nam ở nước ngoài bị kỳ thị tăng đáng kể. Vậy đâu là lý do khiến du khách Việt bị kỳ thị khi đi tour?

Xét nghiệm đại trà và những vấn đề đáng suy nghĩ
Xét nghiệm đại trà và những vấn đề đáng suy nghĩ
22/08/2021 Nghiên cứu

Câu chuyện đằng sau của xét nghiệm đại trà không hề đơn giản như vậy, mà có thể gây ra lãng phí lớn cho dân chúng nên cần phải suy nghĩ một chiến lược khác.

Thực hư câu chuyện muỗi biến đổi gen, không trông thấy người?
Thực hư câu chuyện muỗi biến đổi gen, không trông thấy người?
19/08/2021 Nghiên cứu

Muỗi biến đổi gen là thử nghiệm của các nhà khoa học sử dụng công cụ chỉnh sửa gene Crispr-Cas9 để làm con người trở nên vô hình trong mắt chúng.

Định luật Murphy: Điều xấu nhất sẽ xảy ra vào lúc tệ nhất
Định luật Murphy: Điều xấu nhất sẽ xảy ra vào lúc tệ nhất
17/08/2021 Phân tích

Định luật Murphy luôn khẳng định rằng, nếu một điều xấu có thể xảy ra, tức là nó sẽ xảy ra vào lúc tệ nhất.

Du lịch đang làm các giá trị ẩm thực Việt Nam được tỏa sáng
Du lịch đang làm các giá trị ẩm thực Việt Nam được tỏa sáng
15/08/2021 Phân tích

Đó là nội dung ý kiến của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh về ẩm thực Việt Nam tại hội thảo “Giá trị thực dụng - Nền văn hóa ẩm thực miền Trung”.

GĐ Sở Du lịch Kiên Giang: Chưa sẵn sàng ‘đánh cược’ với mở cửa du lịch
GĐ Sở Du lịch Kiên Giang: Chưa sẵn sàng ‘đánh cược’ với mở cửa du lịch
13/08/2021 Phân tích

GĐ Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, hiện tại tỉnh vẫn chưa sẵn sàng mở cửa du lịch quốc tế ở Phú Quốc vào tháng 10/2021 sắp tới trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nhận diện các loại hình du lịch nông thôn
Nhận diện các loại hình du lịch nông thôn
09/08/2021 Nghiên cứu

Du lịch nông thôn ở Việt Nam được xác định có 3 loại hình chủ đạo là du lịch cộng đồng, du lịch canh nông và du lịch sinh thái.

Con người thay đổi cách nhìn nhận về du lịch từ sau đại dịch Covid-19
Con người thay đổi cách nhìn nhận về du lịch từ sau đại dịch Covid-19
07/08/2021 Nghiên cứu

Đại dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, nhưng sang 2021, ngày càng nhiều quốc gia đã thận trọng trong việc mở cửa biên giới của họ. Với lĩnh vực du lịch đang phục hồi trở lại, chúng ta đang khao khát điều gì và điều này nói lên điều gì về chúng ta?

3 xu hướng du lịch hậu Covid-19 là gì?
3 xu hướng du lịch hậu Covid-19 là gì?
07/08/2021 Phân tích

Các doanh nghiệp trong ngành cần nắm bắt những xu hướng du lịch hậu Covid-19 sau, góp phần hồi phục và mang lại sức sống mới cho thị trường du lịch.

Hiệu ứng tâm lý xã hội kỳ lạ: Thấy chết không cứu
Hiệu ứng tâm lý xã hội kỳ lạ: Thấy chết không cứu
07/08/2021 Nghiên cứu

Thấy chết không cứu được cho là một hiệu ứng tâm lý xã hội kỳ lạ khi càng ngày càng nhiều nạn nhân tử vong trước sự chứng kiến của nhiều người.

Cách khử khuẩn khi 99% ca nhiễm Covid-19 lây lan ở trong nhà
Cách khử khuẩn khi 99% ca nhiễm Covid-19 lây lan ở trong nhà
04/08/2021 Nghiên cứu

Có tới 99% ca nhiễm Covid-19 lây lan ở trong nhà. Nhiều nghiên cứu thực tế tại Trung Quốc và châu Âu châu đã khẳng định điều đó, GS Nguyễn Văn Tuấn (Úc) cho biết trong bài viết.

Khuyến nghị cung ứng thực phẩm mùa dịch từ Liên Hiệp Quốc
Khuyến nghị cung ứng thực phẩm mùa dịch từ Liên Hiệp Quốc
02/08/2021 Phân tích

Nhằm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cho quá trình cung ứng thực phẩm mùa dịch, cơ quan đại diện Liên Hiệp Quốc tại Campuchia có một số khuyến nghị sau.

Lý do Bhutan thành công trong chiến dịch tiêm chủng là gì?
Lý do Bhutan thành công trong chiến dịch tiêm chủng là gì?
29/07/2021 Phân tích

Tính tới 27.7, Bhutan đã tiêm chủng cho 90% dân số và được gọi là "kỳ tich tiêm chủng". Vậy, lý do Bhutan thành công trong chiến dịch tiêm chủng này là gì?