Nhiều lái xe Mai Linh tố giác người nhập cảnh trái phép được thưởng nóng

Nhiều lái xe Mai Linh tố giác người nhập cảnh trái phép được thưởng nóng

Khỏe & Đẹp 06/06/2021, 16:58

Với tinh thần cảnh giác, ý thức phòng chống dịch, bảo vệ cộng đồng, nhiều lái xe Mai Linh đã phát hiện các đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn cách ly và đã báo cơ quan chức năng và được chính quyền địa phương thưởng nóng.