Mở lại đường bay Vân Đồn - Đà Nẵng từ 30/7

Mở lại đường bay Vân Đồn - Đà Nẵng từ 30/7

Du lịch trong nước 22/07/2020, 13:59

Các chuyến bay Vân Đồn - Đà Nẵng do Vietnam Airlines khai thác với tần suất ba chuyến khứ hồi một tuần.