Xuân 2022 về, ghé Mộng Đào Nguyên thăm hoa đào nở

Xuân 2022 về, ghé Mộng Đào Nguyên thăm hoa đào nở

Khám phá 05/01/2022, 09:52

Mộng Đào Nguyên, cảnh như tên, là cả một vùng đào rực hồng như mộng cảnh. Ghé Đà Lạt dịp đầu năm, đây là địa điểm bạn không nên bỏ qua.