Đường sắt Phan Rang - Đà Lạt: Huyền thoại nối liền núi và biển

Đường sắt Phan Rang - Đà Lạt: Huyền thoại nối liền núi và biển

Điểm đến 04/07/2021, 07:05

Tuyến đường sắt Phan Rang - Đà lạt được coi là con đường huyền thoại, vì đây là một trong hai tuyến đường sắt răng cưa leo núi của thế giới.