Tổng giám đốc Vietnam Airlines: 'Chỉ có một câu ngắn gọn là tê liệt, đóng băng'

Tổng giám đốc Vietnam Airlines: 'Chỉ có một câu ngắn gọn là tê liệt, đóng băng'

Câu chuyện kinh doanh 17/07/2020, 13:20

Doanh thu giảm một nửa, dòng tiền thâm hụt tương đương vốn điều lệ, Vietnam Airlines khẩn thiết xin Chính phủ hỗ trợ thanh khoản 12.000 tỷ đồng.