Duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội sau ngày 21/9

Duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội sau ngày 21/9

Đời sống 20/09/2021, 05:50

Việc nới lỏng giãn cách phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, vì vậy lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố.