Topic : Easylove

Zeros tung bằng chứng chỉ trích 'thẳng mặt' GAM Esport sống lỗi, lương Easylove 5 triệu là thật?

Zeros tung bằng chứng chỉ trích "thẳng mặt" GAM Esport sống lỗi, lương Easylove 5 triệu là thật?

Ngôi sao 19/05/2021, 18:43

Zeros tiếp tục khiến cho Drama về GAM Esport thêm chấn động khi chưa có dấu hiệu dừng lại.