EU hướng tới 'hộ chiếu vaccine' để mở cửa du lịch hè

EU hướng tới 'hộ chiếu vaccine' để mở cửa du lịch hè

Tin tức 17/04/2021, 12:00

Những người có giấy chứng nhận tiêm chủng - "hộ chiếu vaccine" hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được phép đi lại giữa các nước EU.