Topic : EuroCham

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với EuroCham

Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với EuroCham

Du lịch trong nước 08/03/2022, 08:38

Mới đây, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam giai đoạn 2022-2024.

Chủ tịch EuroCham kiến nghị mở cửa du lịch để phát triển kinh tế

Chủ tịch EuroCham kiến nghị mở cửa du lịch để phát triển kinh tế

Kinh doanh 27/01/2022, 11:21

Chủ tịch EuroCham kiến nghị Chính phủ tiến xa hơn và nhanh hơn trong việc tái mở cửa - ít nhất là ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao - để Việt Nam có thể phát huy hết tiềm năng của mình.