Topic : Ga Phan Thiết

Ngày 3/2: thiết lập chốt phòng dịch Covid-19 tại Ga Phan Thiết

Ngày 3/2: thiết lập chốt phòng dịch Covid-19 tại Ga Phan Thiết

Đời sống 03/02/2021, 17:02

Mới đây, chốt phòng dịch Covid-19 tại Ga Phan Thiết để mọi người có thể khai báo y tế được cơ quan chức năng triển khai thực hiện.