Topic : gạt tàn

Có thể bạn chưa biết: Công dụng của gạt tàn để trên máy bay

Có thể bạn chưa biết: Công dụng của gạt tàn để trên máy bay

Cẩm nang - Kiến thức 22/07/2021, 16:17

Thông thường trên các hãng máy bay đều có quy định nghiêm cấm không hút thuốc, vậy tại sao ở cửa nhà vệ sinh lại luôn xuất hiện gạt tàn?