Giá hải sản Đà Nẵng ngày 17/5: Tôm loại 1 có giá 290.000 đồng/kg

Giá hải sản Đà Nẵng ngày 17/5: Tôm loại 1 có giá 290.000 đồng/kg

Dịch vụ du lịch 17/05/2021, 07:43

Cập nhật giá hải sản mới nhất ngày hôm nay tại Thành phố Đà Nẵng. Mực có giá từ 135.000 đồng/kg. Tôm loại 1 có giá 290.000 đồng/kg.