Giá hải sản Nha Trang ngày 30/5: Bề bề có giá 360.000 đồng/kg

Giá hải sản Nha Trang ngày 30/5: Bề bề có giá 360.000 đồng/kg

Dịch vụ du lịch 30/05/2021, 06:12

Cập nhật giá hải sản mùa COVID-19 mới nhất hôm nay tại Thành phố Nha Trang. Bề bề hiện tại đang có giá 360.000 đồng/kg, tôm sú có giá 450.000 đồng/kg

Giá hải sản Nha Trang 29/5: Mực một nắng có giá 400.000 đồng/kg

Giá hải sản Nha Trang 29/5: Mực một nắng có giá 400.000 đồng/kg

Dịch vụ du lịch 28/05/2021, 19:24

Cập nhật giá hải sản mùa COVID-19 mới nhất ngày hôm nay tại Thành phố Nha Trang. Mực một nắng tăng giá nhẹ từ 350.000 đồng/kg lên 400.000 đồng/kg

Giá hải sản Nha Trang ngày 13/5: Mực ống có giá 420.000 đồng/kg

Giá hải sản Nha Trang ngày 13/5: Mực ống có giá 420.000 đồng/kg

Dịch vụ du lịch 13/05/2021, 07:50

Giá hải sản tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa tăng nhẹ ở một số mặt hàng. Mực ống tươi có giá 420.000 đồng/kg và mực ống 1 nắng (size 4 con) có giá 350.000 đồng/kg.