Giá hải sản Thành phố Hồ Chí Minh 24/5: Sò huyết đại giá 500.000 đồng/kg

Giá hải sản Thành phố Hồ Chí Minh 24/5: Sò huyết đại giá 500.000 đồng/kg

Dịch vụ du lịch 24/05/2021, 06:38

Cập nhật giá hải sản mới nhất ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sò huyết đại giá 500.000 đồng/kg, Ngao hai cồi giá 350.000 đồng/kg.