Giá thép hôm nay 14/10: Nhiều thương hiệu duy trì đi ngang

Giá thép hôm nay 14/10: Nhiều thương hiệu duy trì đi ngang

Kinh doanh 14/10/2021, 12:36

Giá thép hôm nay của các thương hiệu như thép Hoà Phát, thép Việt Ý, thép Việt Đức, thép Việt Sing, thép Việt Nhật... đều duy trì mức giá ổn định như mấy ngày qua.

Giá thép hôm nay 13/10: Thép D10 CB300 có giá 16.610 đồng/kg

Giá thép hôm nay 13/10: Thép D10 CB300 có giá 16.610 đồng/kg

Kinh doanh 13/10/2021, 11:13

Giá thép hôm nay thị trường trong nước với các thương hiệu như Hoà Phát, Việt Mỹ, Việt Sing, Pomina... không có biến động về giá.

Giá thép hôm nay 12/10: Không có nhiều biến động

Giá thép hôm nay 12/10: Không có nhiều biến động

Kinh doanh 12/10/2021, 09:46

Giá thép hôm nay 12/10, thị trường trong nước của các thương hiệu như Hoà Phát, Việt Mỹ, Việt Sing, Pomina... không có nhiều biến động.

Giá thép xây dựng hôm nay 8/10: Đi ngang sau phiên tăng giá

Giá thép xây dựng hôm nay 8/10: Đi ngang sau phiên tăng giá

Kinh doanh 08/10/2021, 06:02

Giá thép xây dựng hôm nay 8/10, thị trường trong nước của các thương hiệu như Hoà Phát, Việt Mỹ, Việt Sing, Pomina đã bình ổn trở lại sau khi tăng giá vào hôm qua.

Giá thép hôm nay 7/10: Thị trường trong nước tăng giá bán

Giá thép hôm nay 7/10: Thị trường trong nước tăng giá bán

Kinh doanh 07/10/2021, 10:49

Giá thép hôm nay, các thương hiệu thép trong nước đồng loạt tăng giá bán như Hòa Phát, thép Việt Mỹ, thép Việt Ý, thép Tung Ho, thép Việt Sing…

Giá thép hôm nay 6/10: Thị trường trong nước không có biến động

Giá thép hôm nay 6/10: Thị trường trong nước không có biến động

Kinh doanh 06/10/2021, 09:14

Giá thép hôm nay của các thương hiệu thép như Hòa Phát, Việt Nhật, Việt Ý, Việt Mỹ… tiếp tục đi ổn định và không có biến động.

Giá thép hôm nay 5/10: Thép Hòa Phát ở mức 16.310 đồng/kg

Giá thép hôm nay 5/10: Thép Hòa Phát ở mức 16.310 đồng/kg

Kinh doanh 05/10/2021, 08:48

Giá thép hôm nay của các thương hiệu thép như Hòa Phát, Việt Nhật, Việt Ý, Việt Mỹ… chưa có nhiều thay đổi. Thép Hòa Phát giữ mức giá 16.310 đồng/kg.

Giá thép hôm nay 4/10: Thép Việt Nhật ở mức 16.700 đồng/kg

Giá thép hôm nay 4/10: Thép Việt Nhật ở mức 16.700 đồng/kg

Kinh doanh 04/10/2021, 10:11

Giá thép hôm nay của một số thương hiệu thép trong nước như Việt Nhật, Pomina... có điều chỉnh tăng giá bán, tháp Hòa Phát giữ giá bán.

Giá thép hôm nay 1/10: Ổn định mức 16.310 đồng/kg

Giá thép hôm nay 1/10: Ổn định mức 16.310 đồng/kg

Kinh doanh 01/10/2021, 13:59

Giá thép hôm nay tại ba miền đều không có nhiều thay đổi so với những ngày qua, nhìn chung thị trường trong nước ổn định ở mức trên 16.000 đồng/kg.

Giá thép hôm nay 27/9: Thép Hòa Phát giữ mức 16.310 đồng/kg

Giá thép hôm nay 27/9: Thép Hòa Phát giữ mức 16.310 đồng/kg

Kinh doanh 27/09/2021, 15:43

Sau khi tăng nhẹ hồi cuối tuần trước, giá thép hôm nay của các thương hiệu như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Sing, Việt Mỹ đều giữ giá ở mức trên 16.000 đồng/kg.

Giá thép hôm nay 25/9: Các thương hiệu bắt đầu tăng giá bán

Giá thép hôm nay 25/9: Các thương hiệu bắt đầu tăng giá bán

Kinh doanh 25/09/2021, 10:43

Giá thép hôm nay của các thương hiệu như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Sing, Việt Mỹ đều có xu hướng tăng giá bán trên thị trường trong nước.

Giá thép hôm nay 24/9: Ổn định giá bán cả 3 miền

Giá thép hôm nay 24/9: Ổn định giá bán cả 3 miền

Kinh doanh 24/09/2021, 10:33

Giá thép hôm nay trên các thị trường trong nước vẫn duy trì ở mức 16.000 đồng/kg, chưa có biến động thay đổi nhiều so với thị trường nước ngoài.

Giá thép xây dựng hôm nay 23/9: Duy trì mức 16.000 đồng/kg

Giá thép xây dựng hôm nay 23/9: Duy trì mức 16.000 đồng/kg

Kinh doanh 23/09/2021, 07:41

Giá thép xây dựng hôm nay trên các thị trường trong nước vẫn duy trì ở mức 16.000 đồng/kg vẫn chưa có biến động thay đổi nhiều so với thị trường nước ngoài.

Giá thép hôm nay 22/9: Ổn định ở mức trên 16.000 đồng/kg

Giá thép hôm nay 22/9: Ổn định ở mức trên 16.000 đồng/kg

Kinh doanh 22/09/2021, 07:14

Giá thép hôm nay theo niêm yết tại các sàn giao dịch trong nước giữ ổn định ở mức trên dưới 16.000 đồng/kg tại các vùng miền khác nhau.

Giá thép hôm nay 17/9: Giữ ổn định ở mức hơn 16.000 đồng/kg

Giá thép hôm nay 17/9: Giữ ổn định ở mức hơn 16.000 đồng/kg

Kinh doanh 17/09/2021, 16:38

Theo khảo sát giá thép của các thương hiệu như Việt Ý, Việt Mỹ, Hòa Phát giữ ổn định ở mức trên 16.000 đồng/kg.