Giá tiêu hôm nay 20/9: Giá tiêu đen tăng nhanh

Giá tiêu hôm nay 20/9: Giá tiêu đen tăng nhanh

Kinh doanh 20/09/2021, 11:44

Giá tiêu hôm nay 20/9 không có sự biến động. Giá tiêu đen toàn cầu dự kiến tiếp tục tăng nhanh và sẽ đạt 5,4 tỷ USD vào năm 2026.