Giải pháp phục hồi du lịch Thanh Hóa an toàn, bền vững

Giải pháp phục hồi du lịch Thanh Hóa an toàn, bền vững

Nghiên cứu 10/10/2021, 14:10

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến “Giải pháp phục hồi du lịch Thanh Hóa trong trạng thái bình thường mới”.