Giải thưởng Du lịch ASEAN 'gọi tên' nhiều tỉnh, thành và khách sạn tại Việt Nam

Giải thưởng Du lịch ASEAN 'gọi tên' nhiều tỉnh, thành và khách sạn tại Việt Nam

Tin tức 20/01/2022, 09:56

Giải thưởng Du lịch ASEAN tôn vinh 20 địa phương, đơn vị của Việt Nam ở các hạng mục Khách sạn Xanh ASEAN, Thành phố Du lịch sạch ASEAN, địa điểm tổ chức MICE ASEAN và sản phẩm du lịch bền vững ASEAN