Nóng: Cách chức giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh

Nóng: Cách chức giám đốc Hacinco do vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh

Đời sống 15/05/2021, 20:26

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty thống nhất nhận định các vi phạm của ông N.V.T. là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của Hà Nội và sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.