Cựu GĐ vận hành Uber Hà Nội Nguyễn Thành Việt làm CEO của Vntrip

Cựu GĐ vận hành Uber Hà Nội Nguyễn Thành Việt làm CEO của Vntrip

Kinh doanh 18/10/2021, 16:36

Ban lãnh đạo Vntrip đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Việt - cựu GĐ vận hành Uber Hà Nội làm CEO. Còn ông Lê Đắc Lâm sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị.