Giảm phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Theo Thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành, mức phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ được giảm 50% từ 1/1/2022 đến 30/6/2022.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đó, cơ quan chức năng có giảm mức phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Ảnh minh hoạ: bachkhoasaigon.

Ảnh minh hoạ: bachkhoasaigon.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính. Mức phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC.

Trước đó, theo Thông tư số 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức phí thẩm định cấp phép lữ hành và thẻ hướng dẫn viên đã được giảm 50% từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, mức thu phí, lệ phí được quy định như sau:

1. Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép;

b) Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép;

c) Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép.

2. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại):

a) Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650.000 đồng/thẻ;

b) Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻ.

Bài liên quan