Giang Kim Cúc bị tố 'chiếm' xe cấp cứu... để kêu gọi từ thiện

Giang Kim Cúc bị tố 'chiếm' xe cấp cứu... để kêu gọi từ thiện

Xã hội 14/09/2021, 20:26

Trưởng nhóm Nhất Tâm đã lên tiếng tố cáo Giang Kim Cúc và các cộng sự ngang nhiên chiếm đoạt xe cấp cứu của nhóm để đi kêu gọi từ thiện.