Giáo viên một trường quốc tế ở Đà Nẵng bị tố lưu ảnh khiêu dâm trẻ em

Giáo viên một trường quốc tế ở Đà Nẵng bị tố lưu ảnh khiêu dâm trẻ em

Đời sống 17/03/2021, 18:35

Ngày 17/3, Trường liên cấp quốc tế Singapore, Đà Nẵng đã thông báo về việc cho ông N. giáo viên dạy bộ môn thể dục nghỉ việc.