Tại sao long bào của các nhà vua không được giặt bằng nước?

Tại sao long bào của các nhà vua không được giặt bằng nước?

Cẩm nang - Kiến thức 14/05/2021, 16:48

Chiếc áo nào để lâu cũng sẽ hôi và phải giặt bằng nước, vậy nếu long bào của vua bị cấm giặt bằng nước thì phải xử lý như thế nào?