'Vũ khí giết người' kiểu mới này đang là xu hướng ở Ấn Độ?

'Vũ khí giết người' kiểu mới này đang là xu hướng ở Ấn Độ?

Xã hội 13/10/2021, 19:00

Loại vũ khí giết người này đúng là "máu lạnh" theo nghĩa đen. Việc sử dụng chúng để ám hại người khác đang trở thành "xu hướng" ở Ấn Độ.