Giới chuyên gia dự báo tương lai của đại dịch Covid-19

Giới chuyên gia dự báo tương lai của đại dịch Covid-19

Xã hội 17/07/2021, 11:04

Giới chuyên gia dự báo đại dịch Covid-19 sẽ không bao giờ kết thúc mà sẽ trở thành một căn bệnh theo mùa như cúm, tồn tại âm ĩ trong cuộc sống hàng ngày của con người.