Bóc tách hiệu ứng Romeo và Juliet qua tập phim True Love (Girl From Nowhere 2)

Bóc tách hiệu ứng Romeo và Juliet qua tập phim True Love (Girl From Nowhere 2)

Thưởng thức 08/05/2021, 04:35

Thay vì nói về độ điên của Nano trong Girl From Nowhere season 2, hãy bàn một chút về hiệu ứng Romeo và Juliet trong tập phim thứ 2.

Kể sương sương một vài tình tiết sẽ xuất hiện trong Girl From Nowhere mùa 2

Kể sương sương một vài tình tiết sẽ xuất hiện trong Girl From Nowhere mùa 2

Thưởng thức 04/05/2021, 14:05

Cái tên Girl From Nowhere đang khiến các mọt phim chờ dài cổ vì trailer quá 'điên'. Vậy hãy để TravelMag kể sương sương những sự 'điên' trong phần 2 của bộ phim này.