Gỏi khô bò Hưng Thịnh - 'truyền thuyết' của giới sành ăn Nha Trang

Gỏi khô bò Hưng Thịnh - 'truyền thuyết' của giới sành ăn Nha Trang

Nhà hàng 12/06/2021, 13:15

Gỏi khô bò Hưng Thịnh đã đi qua biết bao thế hệ học sinh, sinh viên dần trở thành tụ điểm được "lưu truyền" trong giới trẻ tại thành phố Nha Trang.