Hà Giang đón khách du lịch quay trở lại trong tình hình mới

Hà Giang đón khách du lịch quay trở lại trong tình hình mới

Du lịch trong nước 24/11/2021, 09:03

Theo thông báo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Giang, tỉnh này đón khách du lịch quay trở lại từ ngày 23/11.