Hà Nội đảm bảo đủ lượng hàng hoá phục vụ người dân trong mọi tình huống

Hà Nội đảm bảo đủ lượng hàng hoá phục vụ người dân trong mọi tình huống

Xã hội 19/07/2021, 08:20

Sở Công thương cho biết, trong bất kỳ tình huống nào, Hà Nội đảm bảo đủ hàng hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân kể cả khi nhu cầu mua sắm tăng cao, không để xảy ra thiếu hàng.