Hà Nội chỉ đang ốm nhẹ! Rồi sẽ khoẻ lại thôi…

Hà Nội chỉ đang ốm nhẹ! Rồi sẽ khoẻ lại thôi…

Chia sẻ 06/08/2021, 10:10

Hà Nội đang bước vào những ngày căng thẳng. Thế nhưng Hà Nội cũng như Sài Gòn, chỉ là đang ốm nhẹ mà thôi, sẽ khoẻ lại ngay!