Topic : Hà Nọi

Trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội trở thành nơi cách ly của hàng chục học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1

Trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội trở thành nơi cách ly của hàng chục học sinh, giáo viên và phụ huynh là F1

Đời sống 31/01/2021, 13:13

Trường Tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) đã được lấy làm nơi cách ly tập trung cho hàng chục học sinh, giáo viên và phụ huynh do có 1 trường hợp học sinh mắc COVID-19.