Hà Nội: Thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực theo chỉ thị 16 nhằm chống dịch COVID-19

Hà Nội: Thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực theo chỉ thị 16 nhằm chống dịch COVID-19

Đời sống 06/08/2020, 22:50

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch từ trước đến nay cả về con người, cơ chế, phương thức phối hợp giữa các lực lượng theo mức độ diễn biến dịch bệnh xảy ra nhưng cao hơn 1 mức so với kịch bản phê duyệt từ đầu.