Những thách thức mà du lịch TP. HCM gặp phải

Những thách thức mà du lịch TP. HCM gặp phải

Nghiên cứu 07/01/2022, 14:50

Ngoài những điểm sáng về thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng cho du lịch, việc phát triển du lịch TP. HCM vẫn còn những tồn tại, hạn chế.