Đắk Lắk hạn chế tụ tập đông người từ ngày 30/7

Đắk Lắk hạn chế tụ tập đông người từ ngày 30/7

Du lịch trong nước 30/07/2020, 14:17

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã quyết định hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 30/7 để đảm bảo công tác phòng, dập dịch Covid-19.