Vietnam Airlines thêm 12 loại bánh mới vào thực đơn hạng phổ thông

Vietnam Airlines thêm 12 loại bánh mới vào thực đơn hạng phổ thông

Du lịch trong nước 02/09/2020, 11:03

Vietnam Airlines phục vụ 12 loại bánh tươi các vị cho bữa ăn nhẹ hạng Phổ thông trên một số đường bay nội địa từ 1/9.