Dịch chuyển tức thời, hiện tượng kỳ lạ nhưng có thật

Dịch chuyển tức thời, hiện tượng kỳ lạ nhưng có thật

Đời sống 05/10/2021, 14:10

Dịch chuyển tức thời là một hiện tượng kỳ lạ, dường như chỉ xuất hiện trong các bộ phim giả tưởng. Thế nhưng lịch sử đã ghi nhận một trường hợp hoàn toàn có thật.