Topic : HN

Phố xá HN vắng vẻ lạ thường sau ngày đầu toàn dân đi làm hậu nghỉ lễ 30/4-1/5

Phố xá HN vắng vẻ lạ thường sau ngày đầu toàn dân đi làm hậu nghỉ lễ 30/4-1/5

Đời sống 04/05/2021, 18:08

Phố xá HN lác đã quán ăn mở cửa, các hàng cafe đông đúc mọi khi thì giờ đây cũng hiếm bóng người sau kì nghỉ lễ 30/4-1/5.