Ngành tài chính đã hỗ trợ du lịch vượt khó như thế nào?

Ngành tài chính đã hỗ trợ du lịch vượt khó như thế nào?

Nghiên cứu 18/01/2022, 09:50

Bên cạnh những giải pháp về thuế, phí và lệ phí, ngành tài chính còn áp dụng giải pháp về chi ngân sách nhà nước và một số giải pháp khác nhằm hỗ trợ du lịch vượt khó do Covid-19.