Giai thoại về cô Ba Trà, mỹ nhân khiến Hắc - Bạch công tử đốt tiền nấu trứng

Giai thoại về cô Ba Trà, mỹ nhân khiến Hắc - Bạch công tử đốt tiền nấu trứng

Đời sống 11/10/2021, 19:10

Cô Bà Trà nổi tiếng với giai thoại khiến Hắc - Bạch công tử đốt tiền nấu trứng để theo đuổi. Đây cũng là mỹ nhân bậc nhất Sài Thành vào thời đó.