Sự thật làm sáng tỏ việc danh hài Hoài Linh ký giấy vay 5 tỷ đồng để trả nợ

Sự thật làm sáng tỏ việc danh hài Hoài Linh ký giấy vay 5 tỷ đồng để trả nợ

Ngôi sao 03/06/2021, 11:03

Sự thật danh hài Hoài Linh ký giấy vay 5 tỷ đồng để trả nợ đã được làm rõ sau khi dân tình xôn xao bàn tán khắp cõi mạng.